โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเปรมิกา เพ็งเล็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท การประกวดการวาดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ระดับจังหวัด จากสโมสรไลออนส์ศรีตรัง และได้รับรางวัลชมเชยระดับไลออนส์สากลภาค 310 B พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเปรมิกา เพ็งเล็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท การประกวดการวาดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ระดับจังหวัด จากสโมสรไลออนส์ศรีตรัง และได้รับรางวัลชมเชยระดับไลออนส์สากลภาค 310 B พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท

    ติดต่อเรา