โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับรางวัลชมเชย ผลงานร้องเพลง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง แสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีน เนื่องในงานโอกาสงานเฉลิมฉลองครบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานร้องเพลง 你的答案 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวกมลชนก คงแสง ม.5/11
2. นางสาวกรกนก คงแสง ม.5/12

ครูผู้ฝึกซ้อม นางรัญชนา คลังจันทร์

    ติดต่อเรา