โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 (สอวน.) นายทศพร จิตรแก้ว ม.5/2 สาขาเคมี

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่าย 2
ปีการศึกษา 2565 (สอวน.) นายทศพร จิตรแก้ว ม.5/2 สาขาเคมี

    ติดต่อเรา