โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 (สอวน.)นางสาวสุธาสินี ศรีพรหม ม.5/2 และนายปัณณทัต ภักดีโชติ ม.5/1  สาขาภูมิศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่าย 2
ปีการศึกษา 2565 (สอวน.)นางสาวสุธาสินี ศรีพรหม ม.5/2 และนายปัณณทัต ภักดีโชติ ม.5/1  สาขาภูมิศาสตร์

    ติดต่อเรา