โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นายชนะศักดิ์ จงถาวร นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวาดภาพด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารแห่งอนาคตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ
นายชนะศักดิ์ จงถาวร นักเรียนชั้น ม.6/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
ในการแข่งขันวาดภาพ ด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารแห่งอนาคต จากโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

    ติดต่อเรา