โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสร้างสะพานจาก ไม้ไอศกรีม กิจกรรม ม.อ. วิชาการ Open House ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสร้างสะพานจาก ไม้ไอศกรีม กิจกรรม ม.อ. วิชาการ Open House ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

    ติดต่อเรา