โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีนได้รับรางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์และรางวัลขวัญใจมหาชน พร้อมนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีน กิจกรรมเฉลิมฉลองออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์และรางวัลขวัญใจมหาชน พร้อมนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

1. นายธีรภัทร คีรีรักษ์ ม.5/12
2. นายเมธัส บ่ายเส็ง ม.4/12
3. นายพัชรพล แก้วลาย ม.4/12
4. นางสาววิชัญญา สัตถาภรณ์ ม.4/11
5. นางสาวพรธวัล ศรีโภคา ม.4/11
6. นางสาวลัลน์ลลิต อินทรวิเศษ ม.4/11
7. นางสาวนุชนาถ เที่ยงธรรม ม.4/7
ฝึกซ้อมโดย คุณครูรัญชนา คลังจันทร์
ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท และเกียรติบัตร

    ติดต่อเรา