โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการสอบแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ชุมพล ตุลยสุข ม.3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.นฤสรณ์ นุ่นชูผล ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย
ในการสอบแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021 วิชาคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายวิฑิตพงค์ พะวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    ติดต่อเรา