โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Max Ploys Crossword A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge 2021

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวัชรวิทย์ เอ้งฉัวน ม.3/2 และ เด็กชายวชิรวิทย์ เอ้งฉ้วน ม.3/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Max Ploys Crossword A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge 2021 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร
ฝึกซ้อมโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    ติดต่อเรา