โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริรัช รัตตมณี ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การแข่งขันวาดภาพจินตนาการ ทาง วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสิริรัช รัตตมณี ม.3/2ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ ทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ครั้งที่ 17 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครูที่ปรึกษา นางสาวพอตา ชัยกิจ

    ติดต่อเรา