โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 900 บาท Idea Pitching: From Project to Product จากแนวคิดโครงงานสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ม.อ. วิชาการ Open House ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 900 บาท Idea Pitching: From Project to Product จากแนวคิดโครงงานสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ม.อ. วิชาการ Open House ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

    ติดต่อเรา