โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านการร้องเพลงจีนและการเต้นประกอบเพลง (Chinese Got Talent) งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ¬ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านการร้องเพลงจีนและการเต้นประกอบเพลง (Chinese Got Talent) งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ¬ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 2,000 บาท ชื่อผลงาน ระบำขนนก ( 燕無歇 ) จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
11:20 ครูณัฏฐา 1. นายวชิรวิทย์ ทองรัตน์ ม.6/7
2. นางสาวกมลวรรณ ชูชัยศรี ม.3/10
3. เด็กหญิงสมิตา พราหมเพ็ชร์ ม.2/10

ฝึกซ้อมโดย คณะครูกลุ่มเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

    ติดต่อเรา