โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านการร้องเพลงจีนและการเต้นประกอบเพลง (Chinese Got Talent) งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านการร้องเพลงจีนและการเต้นประกอบเพลง (Chinese Got Talent) งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา 1,000 บาท ชื่อผลงาน พัดกังฟู ( 功夫扇 ) จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นายพุทธวัฒน์ หมวดหรี่ ม.3/10
นายนนทพัทธ์ สีบัว ม.5/12
เด็กหญิงธุวพร จิตหลัง ม.3/2
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ส่งเสริม ม.3/10
นางสาวกันติชา เผือกชาย ม.3/10

ฝึกซ้อมโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

    ติดต่อเรา