โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำโดย ดร.สุมิตร สามห้วย คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน นำนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน เข้าร่วมการแสดงงานพิธีเปิด “ตรังยุทธจักรอาหารอร่อย ประจำปี 2564”

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำโดย ดร.สุมิตร สามห้วย คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน นำนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน เข้าร่วมการแสดงงานพิธีเปิด “ตรังยุทธจักรอาหารอร่อย ประจำปี 2564” ฝึกซ้อมโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

    ติดต่อเรา