โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรม “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรม “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้และพิธีถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    ติดต่อเรา