โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข Casio ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “Casio Math Compettion 2022” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้อง Grand Hall 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย CASIO MARKETING (THAILAND) CO., LTD

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข Casio ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “Casio Math Compettion 2022” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้อง Grand Hall 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย CASIO MARKETING (THAILAND) CO., LTD

 

    ติดต่อเรา