โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 800 บาท จากกิจกรรมการแข่งขัน A-Math งาน TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง จัดโดย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยเเลนด์)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 800 บาท จากกิจกรรมการแข่งขัน A-Math งาน TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง จัดโดย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยเเลนด์)

    ติดต่อเรา