โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนคว้ารางวัล ระดับเหรียญทองรองอันดับ 3 (TOP5) ได้รับโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากกิจกรรมการแข่งขัน A-Math งาน TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง จัดโดย สมาคมผู้ฝึกสอนนักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยเเลนด์)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนคว้ารางวัล ระดับเหรียญทองรองอันดับ 3 (TOP5) ได้รับโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากกิจกรรมการแข่งขัน A-Math งาน TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง จัดโดย สมาคมผู้ฝึกสอนนักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยเเลนด์)

    ติดต่อเรา