โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ไร่คงสวัสดิ์ฯ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • 29-01-64-011-4ff3f1c4
    29-01-64-011-4ff3f1c4
    ไร่คงสวัสดิ์ฯ
    ไร่คงสวัสดิ์ฯ
ติดต่อเรา