โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา