โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ

   โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งนักเรียนเข้ามาเรียน และเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564

  • กิจกรรมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ
    กิจกรรมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ
ติดต่อเรา