โรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องธุรการ อาคารเรียน 1 ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัครจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
– นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
– แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
    ติดต่อเรา