โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม 12 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2564

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2564        ณ หอประชุมและอาคาร1 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา