โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน

ติดต่อเรา