โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2564

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าวัด ฟังธรรม เวียนเทียนรอบอุโบสถและถวายดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และช่วยทำความสะอาด       ณ วัดห้วยนาง และ วัดวังหลาม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าวัดฟังธรรม และยึดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต

ติดต่อเรา