โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ มัธยมศึกษา

ติดต่อเรา