โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

        วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก มอบหมายให้คุณครูประเจียบ ปรีชา และคุณครูโยธิน เศวตพงศ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดคลองมวน​ วัดห้วยนาง​ และวัดวังหลาม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา