โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัด สพม.ตรัง กระบี่
ขอแสดงความยินดีกับ
.
นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
.
ในโอกาสได้รับรางวัล
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2563 
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
ด้วยความยินดียิ่ง
 
ติดต่อเรา