โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง แสดงความยินดีกับคุณครูนุชาดา จันทร์มัด เนื่องในโอกาสสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการ นายเฉลิม วัดโคก และรองผู้อำนวยการ นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้เดินทางไปแสดงความยินดีและส่ง คุณครูนุชาดา จันทร์มัด เนื่องในโอกาสสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (รอบกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ) ณ โรงเรียนวัดเขาคีรีวิหาร อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง สังกัด สพป.ตรัง เขต2

ติดต่อเรา