โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับบุคลากรและอวยพรปีใหม่ 2565

    วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา