โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีวันตรุษจีน   การแสดงวัฒนธรรมต่างๆ และการแสดงความสามารถของนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

 

    ติดต่อเรา