โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำโดย ทพญ.ธัญญลักษณ์ ตันธนาภินันท์ และคณะ

การติดตามตรวจเยี่ยม กิจกรรมโรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการติดตามกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำโดย ทพญ.ธัญญลักษณ์ ตันธนาภินันท์ และคณะ
ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ โดยมีนายบุญชัย บุญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะผู้บริหาร คณะครูที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานโภชนาการ งานอนามัยของโรงเรียน เข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรม “โรงเรียน โรงอาหารอ่อนหวาน” พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่การดำเนินงาน/กิจกรรมภายในโรงเรียน

    ติดต่อเรา