โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลประเมินผลการศึกษา และการจัดแผนการเรียนของโรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานการเงินและงบประมาณโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องอินทนิล อาคารเรียน 10 และห้องสำนักงานการเงินและงบประมาณ

    ติดต่อเรา