โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับเกียรติจากนายธัชเวชช์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง-กระบี่ นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด พระครูวิริยกิจโสภิต (ประทิพย์ อารทฺธวิริโย) เจ้าอาวาสวัดน้ำพราย รักษาการเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ตัวแทนผู้ปกครองและเกียรติผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด

    ติดต่อเรา