โรงเรียนห้วยยอด ขอแสดงความยินดีกับ ครูดาระเกตุ คงบัน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

โรงเรียนห้วยยอด ขอแสดงความยินดีกับ ครูดาระเกตุ คงบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เนื่องในโอกาส รับเข็มเกียรติยศ และเกียรติบัตร เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  • ครูดาระเกตุ-608ad71a
    ครูดาระเกตุ-608ad71a
ติดต่อเรา