ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รวมพลังทำกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รวมพลังทำกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบออนไซต์

  • กิจกรรมโรงเรียน 26-97410fa0
    กิจกรรมโรงเรียน 26-97410fa0
ติดต่อเรา