ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะครู โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่สอง

 

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะครู โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่สอง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ให้กับนักเรียน อายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีทีมแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก รพ.ปะเหลียน ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • กิจกรรมโรงเรียน 27-e720fdc8
    กิจกรรมโรงเรียน 27-e720fdc8
ติดต่อเรา