ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และขั้นตอนการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ มีผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานนักเรียนจำนวน 4 ทีม ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิลงคะแนนใน ครั้งนี้เป็นอย่างดี

    ติดต่อเรา