ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

    ติดต่อเรา