๑๕ พ.ย.๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียน โดยมีพระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน และกราบขอบพระเดชพระคุณ เจ้าคณะภาค ๑๗ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ มาตรวจเยี่ยมและได้มอบหนังสือเป็นที่ระลึก

๑๕ พ.ย.๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียน โดยมีพระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน และกราบขอบพระเดชพระคุณ เจ้าคณะภาค ๑๗ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ มาตรวจเยี่ยมและได้มอบหนังสือเป็นที่ระลึก

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (66)-4ec20072
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (66)-4ec20072
ติดต่อเรา