กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียนวังวิเศษ

    วันที่ 1  กันยายน  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน   สำหรับปีนี้ โรงเรียนวังวิเศษ 
มีอายุครบ 49 ปี   
       “49 ปี  วังวิเศษ ก้าวไกลพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวผ่านการเรียนรู้     ก้าวสู่อนาคต”

ช่วงเช้า

พิธีสงฆ์ และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ปีนี้เราจัดกันเป็นเรียบง่าย ตามมาตรการป้องกัน โควิค-19

  • วารสาร-1835b4dd
    วารสาร-1835b4dd
ติดต่อเรา