ขอเชิญรับชมพิธีเปิด “งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE” ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน โดยโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในวันที่ 2 กันยายน 2564

ขอเชิญรับชมพิธีเปิด “งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE” ห้องเรียนพิเศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน
โดยโรงเรียนสภราชินี จังหวัดตรัง ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปผ่านช่องทางYoutube https://www.youtube.com/channel/UClxGeKWwXir8_cNKgJVKzlw
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ติดต่อเรา