โรงเรียนวังวิเศษ ทยอยจ่ายเงินเยี่ยวยา 2,000 บาท ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ตามมาตรการการแพร่ระบาดโควิด อย่างเคร่งครัด

    วันที่ 4-7  กันยายน  2564  โรงเรียนวังวิเศษ ได้ทะยอยจ่ายเงินเยี่ยวยา 2,000 บาท  ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง  โดยได้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด   

  • 4-7 ก.ย.64-a02254a9
    4-7 ก.ย.64-a02254a9
ติดต่อเรา