โรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้กำลังใจแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา