วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกันตังพิทยากร

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีทำบุญศาสนาพุทธในกิจกรรมรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนกันตังพิทยากร ครบรอบ 49 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 50 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและนักเรียน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนกันตังพิทยากร

ติดต่อเรา