พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน “ป.ส. ตรัง เกมส์ ครั้งที่ 17”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน “ป.ส. ตรัง เกมส์ ครั้งที่ 17” ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา