ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6,599 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564

 

ติดต่อเรา