ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต” โดยจัดอบรมแก่ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom

 

ติดต่อเรา