ขอเชิญประชุมแนวทางการขอรับการสนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าร่วมประชุมแนวทางการขอรับการสนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ติดต่อเรา