ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เรื่อง รายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

 

ติดต่อเรา