ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานไปยังสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

 

ติดต่อเรา