ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โดยสามารถส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัคร ผ่านทาง E-mail : journal.nacc@gmail.com   ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา