ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม ในช่วงเดือนกันยายน

 

ติดต่อเรา