ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Dear-ASIA.com

บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด จัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมของทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบเว็ปไซต์ Dear-ASIS.com เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งยังสามารถบูรณาการเชื่อมโยงประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้ดังกล่าว โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

 

ติดต่อเรา